CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS

ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

  • Thứ sáu, Ngày 26/06/2020
  • ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng.

    Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào Công ty sẽ là một quyết định chiến lược giúp cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững.

    Công ty TNHH Fresco Foods đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

      Bài viết liên quan