CÔNG TY TNHH FRESCO FOODS
 • GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP
 • GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP

  GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP Nhằm tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm, bảo đảm an toàn và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm do tổ chức sản xuất, kinh doanh. Nhằm phân tích nguy cơ gây mất an toàn của thực phẩm, có cách phòng ngừa và khắc phục hợp lý cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Và tuân thủ theo yêu cầu của Pháp luật VN Công ty TNHH Fresco Foods chuyên về lĩnh vực sơ chế, đóng gói rau, củ, quả, thịt, thủy hải sản, trứng với đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ và con người, đã được Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh thẩm định và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

  Xem chi tiết

 • GIẤY CHỨNG NHẬN CHUỖI ATTP
 • GIẤY CHỨNG NHẬN CHUỖI ATTP

  Chuỗi ATTP là việc đảm bảo cung cấp thực phẩm an toàn ở tất cả các khâu, bắt đầu từ công đoạn cung cấp vật tư nông nghiệp, đến khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, đóng gói, kinh doanh, vận chuyển đến tay người tiêu dùng (NTD). Ý thức của người dân nói chung về ATTP được nâng cao, nên việc quản lý ATTP thực hiện ngày càng chặt chẽ, góp phần bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng. Nhận thấy được sự quan trọng và lợi ích của việc tham gia vào chuỗi ATTP,  như một lời cam kết về chất lượng và an toàn đối với người tiêu dùng, Công ty TNHH Fresco Foods đã chủ động tiến hành các thủ tục, hồ sơ chứng minh để được Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh thẩm định và cấp giấy đủ diều kiện tham gia Chuỗi An Toàn thực phẩm

  Xem chi tiết

 • Giấy chứng nhận GMPTiêu chuẩn GMP - Thực hành sản xuất tốt
 • Giấy chứng nhận GMPTiêu chuẩn GMP - Thực hành sản xuất tốt

  GMP (Good Manufacturing Practices) là hướng dẫn thực hành sản xuất tốt, áp dụng đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình hình thành chất lượng sản phẩm từ khâu thiết kế, xây lắp nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ chế biến; điều kiện phục vụ, chuẩn bị chế biến đến quá trình chế biến; bao gói, bảo quản và con người điều khiển các hoạt động trong quá trình gia công, chế biến. Công ty TNHH Fresco Foods đã được G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, cấp giấy chứng nhận thực hành sản xuất tốt GMP

  Xem chi tiết

 • Giấy chứng nhận HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn
 • Giấy chứng nhận HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn

  HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. HACCP được nhiều nước trên thế giới quy định bắt buộc áp dụng trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm. Công ty TNHH Fresco Foods đã được cấp giấy chứng nhận HACCP do G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận. Ngoài ra, Công ty cũng đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận HACCP

  Xem chi tiết

 • ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • ISO 22000:2005 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

  Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm  – ISO 22000,  là một tiêu chuẩn được quốc tế công nhận kết hợp cách tiếp cận ISO 9001 với quản lý an toàn thực phẩm và HACCP để đảm bảo an toàn thực phẩm ở mọi mức độ. Tiêu chuẩn này chỉ ra cách một tổ chức có thể chứng minh được khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn để đảm bảo rằng thực phẩm là an toàn. Công ty TNHH Fresco Foods đã được tổ chức G-CERTI – một tổ chức chứng nhận được UKAS công nhận, cấp giấy chứng nhận về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000:2005

  Xem chi tiết

 • FSSC 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm
 • FSSC 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

  FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm. Tiêu chuẩn FSSC 22000 ra đời dựa trên sự kết hợp của tiêu chuẩn ISO 22000 và tiêu chuẩn PAS 220 cùng với các yêu cầu bổ sung liên quan. FSSC 22000 được công nhận bởi tổ chức GFSI (The Global Food Safety Initiative - Sáng kiến An toàn thực phẩm Toàn cầu) Công ty TNHH Fresco Foods đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận Hệ thống An Toàn Thực Phẩm FSSC 22000

  Xem chi tiết

 • ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng
 • ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng

  ISO 9001 là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 vào Công ty sẽ là một quyết định chiến lược giúp cải tiến kết quả hoạt động tổng thể và cung cấp một nền tảng vững chắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Công ty TNHH Fresco Foods đã được BSI Group –  Tổ chức Tiêu chuẩn Anh, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh,  cấp giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

  Xem chi tiết